Här behövs nog lite ROT-avdrag

Site menu:

Relaterat:


Boktips
Nya inlägg

KategorierKommentarer

Vita ROT-jobb?

Intressant från Kaliber i P1, andelen ROT-arbeten som betalas vitt av uppdragsgivaren ökar med ROT-avdraget men hur är det med det utförda arbetet – får byggjobbarna också vita pengar eller betalas de fortfarande svart.

P1-programmet Kaliber i Sveriges Radio har träffat Alexei från Estland. Han har anlitats som hantverkare av olika företag som utnyttjat ROT-bidrag och alla har betalat svart enligt honom.
– Ett tiotal företag är det definitivt. Inget av dem har betalat en enda krona i vit lön. De kan ha 5 anställda som en fasad men i själva verket är vi 10-15 personer som jobbar där, säger Alexei.

Intresset för att kontrollera och stävja missbruket verkar vara svagt och splittrat.

[Gränspolisaen] får utföra arbetsplatskontroller på företag som har kontanthantering, exempelvis restauranger. Men till byggarbetsplatser har vi inget tillträde, förklarar gruppchef Jerk Wiberg.

Skatteverket saknar verktyg för att kontrollera byggbranchen.

Men propositionen kommer inte som Skatteverket trott i slutet av mars, och regeringen framstår som splittrad i frågan. Finansminister Anders Borg vill ha förslaget, näringsminister Annie Lööf är emot. Flera tunga remissinstanser, däribland Företagarna, anser att månadsrapportering skulle innebära ett orimligt krångel.

bathroom 5
By mjtmail (tiggy)

Via SR

Betala rot och rut-jobbet före jul

En samling bra tips mm från SVD så här inför årsskiftet.
Det är hög tid att genomföra renoveringar om man vill hinna utnyttja rotavdraget i år. Jobbet ska vara utfört och fakturan betald före årsskiftet för att det ska räknas under innevarande år.


Att ett företag gör ett arbete med rot- eller rot-avdrag är inte självklart, det är något man måste skriva in i avtalet.

– Man måste komma överens med företaget att man vill ha rot- eller rut-avdrag. Annars finns risk att man går miste om det. Det finns företag som tycker att det är för krångligt att hålla på med detta, säger Mathias Karlsson, verksamhetsutvecklare för rot och rut på Skatteverket.

ROT-avdraget är en skattereduktion, det gäller att ha koll så att man inte försöker göra för stora avdrag.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, men högst 50 000 kronor per person och år.
– Om man utnyttjar avdrag och råkar överstiga 50 000 kronor så får man kvarskatt året därpå i samband med deklarationen.

– Man ska också tänka på att det finns fem andra skattereduktioner som går före rot och rut.
Avdrag för räntor, avdrag för pensionssparande, och avdrag för resor till och från jobbet är exempel på sådana.

För att man ska kunna utnyttja avdragen för rot och rut gäller det alltså att man har tillräckligt med skatt att göra avdrag från, dvs tillräckligt hög inkomst.

photo by: PENnyshot

Förslag: Utvidga ROT

I en debattartikel i Dagens Industri föreslår Riksbyggen och Miljöpartiet att ROTavdraget utökas till att även gälla flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar.

Riksbyggen och Miljöpartiet undrar varför de som bor i lägenhet ska betala nästan dubbelt så mycket som boende i villa för samma typ av renoveringar, samt varför rotavdraget inte är samordnat med Sveriges klimatmål.

Det är smart att sänka skatten för upprustning av bostäder. Vi vill att rotavdraget ska vara kvar och utvecklas så att det gynnar klimatsmarta investeringar i både villor och lägenheter. En sådan inriktning skulle inte bara vara mer rättvis, vi är också övertygade om att den skulle ge fler jobb och leda oss närmare målet om ett hållbart samhälle.

Sveriges Byggindustrier är tveksamma eftersom det inte skapar fler vita jobb.

– Varken utbud eller efterfrågan av svarta tjänster kommer att påverkas om ROT-avdraget skulle vidgas till att omfatta hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar. Marknaden för svarta tjänster bland dessa är mycket liten i utgångsläget, konstaterar Ola Månsson

Deklaration 2012

Länsförsäkringar har bland annat lite tips om ROT och RUT inför deklarationen.

Skattereduktion för husarbeten – RUT och ROT avdrag
Har du anlitat någon för husarbete under förra året är skattereduktionen redan ifylld i deklarationen. Maximal skattereduktion per person är 50 000 kronor per år. Om fler personer i hushållet ansöker om skattereduktion för ROT avdrag måste båda stå som ägare till bostaden. Tänk på att skattereduktionen dras sist när övriga avdrag som exempelvis räntor är fråndragna. Det är därför viktigt att inkomstskatt och fastighetsskatt är minst lika stor som skattereduktionen för att den ska kunna utnyttjas fullt ut.

Om du inte kan utnyttja avdraget fullt ut kan du överföra outnyttjad del till din partner som också måste vara delägare. Beskriv önskad fördelning under ”Övriga upplysningar” på deklarationsblanketten. Ett tips är också att om du har ett uppskov av vinst från en tidigare bostad kan du ta fram en del av vinsten för att få utrymme för hela skattereduktionen för husarbeten.

photo by: Images_of_Money

ROT-ansökningar för 2010

Trots att sista ansökningsdagen gick ut den 31 januari fortsätter det att strömma in tusentals ansökningar från företag som har utfört ROT- och hushållsarbeten under förra året. För att inte företagen eller deras kunder ska drabbas kommer Skatteverket att ta emot och hantera försenade ansökningar fram till och med den 15 mars

— Om företagen som har utfört ROT- eller hushållsarbeten missar att skicka in sina ansökningar till Skatteverket kan kunden gå miste om sin skattereduktion. Kunder som inte har fått ett kontrollbrev från Skatteverket om att utbetalningen har skett bör därför kontakta sin leverantör, säger Daniel Hedin Edlund på Skatteverket.