by
on
under
Permalink

Få hjälp hemma i bostaden

Alla har inte kunskapen att renovera och fixa utan är i behov att få hjälp hemma i bostaden av duktiga hantverkare. ROT-avdraget som det ser ut idag innebär att du får ett avdrag på 30% på fakturerat belopp för utfört arbete. Du som privatperson behöver alltså inte göra något utan det är hantverkaren som sköter den biten.

Upp till 50 000:- och per år kan man nyttja ROT och planerar du en större renovering så gäller det att se till så att du kan nyttja så mycket som möjligt till detta avdrag. Det finns vissa saker som inte ingår i detta avdrag och kolla upp med den hantverkare som kommer vad som gäller, hos Allmänna Rörjouren som arbetar med olika VVS tjänster skriver på sin sajt om ROT att reparera en blandare i badrummet ej ingår men däremot ett byte av densamma. Kolla alltid upp vad som gäller för ROT-avdrag och hur företaget som anlitas hanterar detta.

Oavsett om det är fråga om en stor eller mindre renovering så gäller det att skriva avtal mellan varandra, dig som köpare och den hantverkare som ska utföra arbetet. Allt som ska utföra och det ni kommit överens om bör finnas med i avtalet. Även om man inte försöker lura varandra på något sätt så är det alltid bra med skrivna avtal. Som kund kanske man inte har koll på hur lång tid ett hantverksjobb ska ta utan man förlitar sig på den som utför arbetet. Fråga vänner och bekanta hur de har gjort vid renoveringar och liknande.