ROT & RUT

1067058-rotavdrag

På våren kommer inkomstdeklarationen hem till alla svenskar som haft någon inkomst under föregående år. Antingen accepterar man de siffror som skatteverket har tryckt i deklarationen eller så stryker man dessa och fyller i egna utifrån de beräkningar man själv gjort. Det är även nu som eventuella avdrag ska göras. När det kommer till ROT & RUT-avdrag är dessa redan uträknade och ifyllda. Detta i likhet med eventuellt ränteavdrag. Men det finns betydligt fler avdrag än så att göra och den som är insatt kan därmed spara tusenlappar varje år.

Ett av de allra vanligaste avdragen är ”Resa till och från Arbete”. Alla som åker bil eller kollektivt till arbetet har en kostnad för detta men det är inte alla som får dra av den. Det krävs nämligen att kostnaden uppgår till en viss nivå. År 2015 var kravet exempelvis att resekostnaderna till och från arbetet minst skulle uppgå till 10.000kr för att avdrag skulle kunna göras. Det var då summan över 10.000kr som blev avdragsgill.
Däremot var även grundregeln att det minst skulle vara 2km från bostaden till arbetet för att reseavdraget skulle få användas. Men det fanns undantag så som att rörelsehindrade kunde få göra avdrag även om sträckan var kortare.

Av den summa som man anger till skatteverket (och som är avdragsgill) dras sedan 30 % av på skatten. En person som har kostnader på 12000kr för resor till och från arbetet kan alltså få ange 2000kr som avdragsgill kostnad. I och med detta minskas skatten som personen ska betala knappt 700kr.

Ett enkelt sätt att hitta avdrag som är möjliga att använda är att köpa speciella ”deklarationsbilagor” som är vanliga ibland annat tidningen Privata Affärer.