by
on
under ,
Permalink

Rutavdrag och städning

Rutavdraget omfattas av en rad olika tjänster, som barnpassning, reparation av vitvaror, trädgårdsarbete, data- och IT-tjänster, personlig hjälp och omsorg, snöskottning och städning. Bland dessa är nog städning ett av de mest använda och här tänkte vi titta lite närmare på just detta. Ett rutarbete låter en dra av 50 % av arbetskostnaden. Detta inkluderar alltså inte kostnader för saker som material, utrustning, resor eller administration kopplat till arbetet. Detta är sällan en fråga som behövs ta upp när man talar om städning dock, som tydliggörs i ett kostnadsexempel. För att ett arbete ska bli godkänt för ett rutavdrag är grundkravet att det har utförts i köparens bostad. Köparen måste i sin tur uppfylla de följande kraven:

  • fyllt minst 18 år vid när beskattningsåret går ut
  • varit obegränsat skatteskyldig under det beskattningsåret
  • har utgifter för rutarbete

Eftersom grundkravet säger att arbetet måste utförts i köparens bostad är rutavdraget exempelvis inte tillgängligt om föräldrar betalar för städning av sitt barns bostad. Barnet får inte göra rutavdrag eftersom det är inte denne som betalat för tjänsten och föräldrarna kan inte få det eftersom arbetet inte utförts i deras hem. Om de istället hade fört över pengarna till barnets bankkonto och denne betalade för tjänsten själv är barnet nu godkänd för rutavdrag. En annan regel kring rutarbete är att den som utför arbetet inte får vara närstående till köparen. Detta gäller även om ägaren av ett bolag säljer tjänsten till en närstående och utför arbetet själv. Det måste vara en person som inte är närstående till köparen som utför arbetet för att det ska vara avdragsgill. Man få heller inte göra avdrag om man anlitar sin egen enskilda firma att utföra rutarbete i sitt eget hem, inte ens om någon anställd utför arbetet. Detta går dock bra om städfirman är ett bolag, så länge man inte utför arbetet själv.